Lamoda Spring 2020

director: Ilya Cherepitsa
dop: Zhenya Kozlov